Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξύλου ( περίληψη) - Εμπόριο Ξυλείας ΜΠΙΤΗΣ ( Νώντας Μπίτης )

Πριστή Ξυλεία - Ευρώπης -  Ελληνική - Αμερικής - Τροπική
Search
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξύλου ( περίληψη)

Γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ξύλου επιπλοποιίας

Υγρασία του ξύλου
Το ξύλο ανάλογα με το είδος του πρέπει να περιέχει υγρασία από 8 έως 15% με γενική αποδοχή του 12% σαν ιδανικό ποσοστό υγρασίας για δούλεμα με καλή συμπεριφορά στην ρίκνωση και την στρέβλωση.
Βέβαια επειδή το ξύλο είναι υγροσκοπικό υλικό, ισορροπεί με την υγρασία του περιβάλλοντος και απορροφά ή αποβάλει υγρασία. Μπορεί δηλαδή ένας επιπλοποιός να αγοράσει σήμερα πλάκες ξύλου με την ιδανική υγρασία, όμως επειδή θα παραμείνει σε υγρή αποθήκη ή αν είναι χειμώνας το ξύλο να απορροφήσει την υγρασία του περιβάλλοντος και να φτάσει σε επίπεδα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κατασκευή επίπλου. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό φούσκωμα πετσικάρισμα και φύραμα.

Πυκνότητα ( Ειδικό Βάρος)
Η πυκνότητα του ξύλου είναι διαφορετική για κάθε είδος, και ανάλογη με την περιεχόμενη στους ιστούς υγρασία.
Ακόμα και στο ίδιο δένδρο το καρδιόξυλο είναι πυκνότερο και βαρύτερο από το σομφό (νεόξυλο) γιατί έχει περισσότερη ξυλώδη ύλη.
Στην περίπτωση μας ενδιαφέρει η πυκνότητα του ξύλου σε περιεχόμενη "ιδανική" υγρασία ( 12%) να το καθιστά ιδανικό για την χρήση και την κατασκευή που θέλουμε να κάνουμε
.
Η πυκνότητα και η δομή βέβαια προσδιορίζει αν ένα ξύλο θα χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο, αν δουλεύεται εύκολα ή δύσκολα ( μηχανική κατεργασία), αν εμποτίζεται,
ή αν είναι απορροφητικό σε χρώμα κλπ.

Φυσική αντοχή και μηχανικές ιδιότητες.
Προσδιορίζεται σαν αντοχή κυρίως του καρδιόξυλου σε προσβολές από έντομα βακτήρια και μύκητες όταν αυτό είναι εκτεθειμένο σε φυσικό περιβάλλον.
Η αντίσταση του κάθε ξύλου σε αυτές τις προσβολές χαρακτηρίζεται σαν φυσική αντοχή ή οποία κατά περίπτωση μπορεί να ενισχυθεί με εμποτισμό ή άλλη προστασία από βιολογικές προσβολές.
Γενικά τα ξύλα χαρακτηρίζονται από Όχι ανθεκτικά με χρόνο ζωής μικρ από 5 έτη, μέχρι Πολύ ανθεκτικά με διάρκεια ζωής > 25 έτη.
Γενικά επίσης μπορούμε να πούμε ότι τα ξύλα που εκλύουν ΤΟΞΙΚΑ εκχυλίσματα έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Οι μηχανικές ιδιότητες του ξύλου έχουν σχέση με την αντίσταση του σε εξωτερικές δυνάμεις και παράγοντες που ασκούν πίεση ή φόρτιση με σκοπό την κάμψη, το τράβηγμα, την θλίψη, την καμπύλωση, το τρύπημα ή το σχίσιμο του.
Έτσι επιλέγουμε σε σχέση και με τις παραπάνω ιδιότητες εκείνο το ξύλο που μπορεί να συνδυάζει τα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την κατασκευή μας.


Η μεγάλη εμπειρία μας μπορεί να σας βοηθήσει στην επιλογή του καταλληλότερου ξύλου για τις εργασίες σας.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού